Minder betalen en minder CO2? Natuurlijk doet mijn school mee!

Wist je dat je met een correct afgestelde verwarmingsinstallatie (zoals de betere afstelling van de klok, invoer juiste bezettingstijden, goede branderinstallatie, controle distributie, …) snel 10% kan besparen op het energieverbruik van jouw school? En dat kan nu zelfs extra voordelig!

Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs in samenwerking met de verschillende onderwijsnetten voorziet de Vlaamse Regering voor uitgevoerde werken bovenop het wettelijk nazicht van jouw verwarmingsinstallatie een éénmalige subsidie van maximaal 400 euro per verwarmingsinstallatie tot 100 kilowatt en 1400 euro per verwarmingsinstallatie boven 100 kilowatt. Wie voor 1 juli 2017 zijn dossier indient, krijgt er 100 euro bovenop: respectievelijk 500 euro en 1500 euro!

Het afstellen van verwarmingsinstallaties in scholen is één van de 11 klimaatmaatregelenwaarmee scholen kunnen helpen bij de realisatie van de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid.

WIE KOMT IN AANMERKING?
Alle erkende Nederlandstalige onderwijsinstellingen (van kleuterschool tot universiteit) in Vlaanderen of Brussel komen in aanmerking voor deze éénmalige subsidie.
Wat moet je doen om je verwarmings- installatie te laten AFstellen?
We zetten enkele nuttige tips op een rijtje.
Zo helpt Onderwijs het klimaat
De Vlaamse minister van Onderwijs wil inzetten op een versnelde realisatie van schonere scholen en werkte 11 concrete klimaatmaatregelen uit. Meer info over het Vlaams klimaatpact