Disclaimer

Verantwoordelijkheid

Mijnschoolhelpthetklimaat.be is een realisatie van het beleidsdomein van Onderwijs en Vorming. Met de site wil het beleidsdomein een eenvoudige en snelle toegang bieden tot zijn online informatie en dienstverlening.

De webredactie bewerkt de teksten voor publicatie.
Contact: info@mijnschoolhelpthetklimaat.be

Op de site staan ook links naar andere websites van andere organisaties. Voor de inhoud van die sites zijn die andere entiteiten en organisaties verantwoordelijk.

Algemeen karakter van de informatie

De informatie die het beleidsdomein op deze website aanbiedt, is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Voor specifiek advies doe je beter een beroep op de daartoe bevoegde deskundigen. De informatiedienst 1700 kan je helpen om de bevoegde dienst of persoon te vinden binnen het beleidsdomein of de overheid.

Ook de hyperlinks naar andere informatiebronnen en websites biedt het beleidsdomein je enkel ter informatie aan. Het beleidsdomein beheert die andere websites niet en kan dus geen garantie bieden over de kwaliteit of volledigheid ervan.

Aan de informatie op deze website kan je geen rechten ontlenen. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht.

Stel je onjuistheden vast in de informatie op de website, dan stelt de redactie het op prijs dat je die meldt. Op veel pagina’s vind je onderaan contactinformatie voor inhoudelijke vragen of opmerkingen. Zo niet, kan je mailen naar info@mijnschoolhelpthetklimaat.be

Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit de raadpleging of het gebruik van de informatie op deze website, of van de externe websites waar deze site naar verwijst.

Tot slot kan het beleidsdomein niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie door technische fouten of onderbrekingen.

Intellectuele eigendom

Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, op voorwaarde dat je de bron (Mijnschoolhelpthetklimaat.be + link naar de specifieke webpagina) vermeldt, volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

Je mag het logo van de Vlaamse overheid niet kopiëren en gebruiken in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Vlaamse overheid zelf (contact: Vlaanderen.be).

Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens

Persoonsgegevens verzamelen

De meeste informatie die het beleidsdomein op deze site aanbiedt, is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In bepaalde gevallen wordt persoonlijke informatie gevraagd: als je via een formulier een vraag stelt of een publicatie bestelt bij het ministerie, als je wil inschrijven op een nieuwsbrief of op een studiedag, als je wil deelnemen aan een enquête of een discussieforum …

Het beleidsdomein eerbiedigt je persoonlijke levenssfeer en levert volgende wettelijke garanties als het persoonsgegevens opvraagt op Mijnschoolhelpthetklimaat.be:

Details over de wettelijke garanties en de contactgegevens van de verantwoordelijken vind je op de specifieke plaatsen waar de persoonsgegevens verzameld worden.

Logbestanden

Tijdens je bezoek aan Mijnschoolhelpthetklimaat.be verzamelt het beleidsdomein in logbestanden informatie zoals de bezochte pagina’s, het IP-adres van je computer en het type browser dat je gebruikt.

Het beleidsdomein verzamelt die informatie uitsluitend voor de statistische analyse van bezoekerscijfers en verkeer op de site, om het informatie- en dienstenaanbod beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

Cookies

De site maakt ook gebruik van ‘cookies’: kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer. Die informatie doet je bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen.

Als je het gebruik van cookies uitschakelt in je browser, kan het beleidsdomein je geen correcte werking van Mijnschoolhelpthetklimaat.be garanderen.

Wijziging en kennisgeving privacybeleid

Het beleidsdomein kan deze privacyregeling aanpassen, en vermeldt dan de wijzigingen op deze pagina.

Meer informatie

Meer over de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Disclaimer Vlaanderen.be
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer